کلیدواژه: جنایات سپاه پاسداران

جنایت خامنه ای و پاسدارانش در زندانها

مریم مرادی، روز شنبه ۲۳ فروردین ۱۳۹۹ برابر با ۱۱ آپریل ۲۰۲۰ گزارشی از برخی وقایع یک هفته اخیر ارائه داد. در برنامه مروری بر اخبار هفتگی، مریم مرادی به وقایعی از قبیل اپیدمی کرونا ،...