کلیدواژه: حسن صادقی خرمدشتی

نامه حسن صادقی زندانی سیاسی در واکنش به ادعای سخنگوی قوه‌قضاییه

حسن صادقی، زندانی سیاسی محبوس در زندان رجایی‌شهر کرج در واکنش به اظهارات سخنگوی قوه قضاییه نامه‌ای منتشر کرد. به گزارش گذار، حسن صادقی، زندانی سیاسی محبوس در زندان رجایی‌شهر کرج که در حال گذراندن...