کلیدواژه: حمید ناصری

حمید ناصری شهروند بهایی، با سپردن وثیقه آزاد شد

حمید ناصری شهروند بهایی محبوس در زندان اوین، با سپردن وثیقه از زندان آزاد شد. به گزارش گذار، روز چهارشنبه ۴ اردیبهشت‌ماه ۱۳۹۸، حمید ناصری شهروند بهایی ساکن تهران، با سپردن وثیقه ۵۰۰ میلیون تومانی،...