کلیدواژه: حکومت جمهوری اسلامی

تحقق برجام هیچگاه به نفع مردم ایران نخواهد بود

https://youtu.be/-cLaG9QO4zo حکومت جمهوری اسلامی با اشغال سفارت آمریکا از همان ایتدای روی کار آمدن نشان داد که عامل همه تحریم هاست و برای بقا و مصونیت خود در جهان نیاز به سلاح نظامی دارد. اینها حاضرند...