کلیدواژه: خاطرات خانه زندگان قسمت پنجم

خاطرات خانه زندگان (قسمت پنجم)؛ “کاش زندگی هم دنده عقب داشت”

خاطرات خانه زندگان قصّه نیست، نردبان است. نردبان آسمان. آسمانِ نهانِ درون که در ژرفا و پهناوری کم از آسمان برون نیست. در خاطرات خانه زندگان، شخصیت‌ها، موقعیت‌ها، رفتارها و حادثه‌ها، سرگذشته‌ها و تجربه‌ها هر...