کلیدواژه: خواجه نصیرالدین طوسی

تجمع اعتراضی دانشجویان دانشگاه خواجه نصیرطوسی تهران/ ویدئو

جمعی از دانشجویان دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی در تهران روز دوشنبه ۹ اردیبهشت ۱۳۹۸ دست به تجمع اعتراضی زدند. بر اساس گزارش صدای آمریکا، این دانشجویان در اعتراض به “پولی‌سازی آموزش، اوضاع غذا، خوابگاه و...