کلیدواژه: خودکشی‌های زنجیره‌ای

مصطفی رنجبران

خودکشی یک معلم به دلیل فشار اقتصادی

https://youtu.be/CNcG63J7pkw خودکشی‌های زنجیره‌ای در میان معلمان و اساتید دانشگاه که بر اثر فشارها و مشکلات اقتصادی تحمیلی توسط حاکمان جمهوری اسلامی روی می‌دهد، همچنان قربانی می‌گیرد. بخشی از مهمترین رویدادها با مریم مرادی ، یدی...