کلیدواژه: دادگاه انقلاب اهواز

رحمان عساکره زندانی سیاسی به زندان قوچان منتقل شد

رحمان عساکره، زندانی سیاسی اهل شهرستان رامشیر به دلیل دفاع از حقوق زندانیان و اعتراض به برخورد غیرانسانی مسئولان زندان مسجدسلیمان با زندانیان عرب به زندان قوچان منتقل‌شده است. شعبه دوم دادگاه انقلاب اهواز...