کلیدواژه: دادیاری گرمسار

ارجاع پرونده اکرم نصیریان فعال مدنی به دادیاری گرمسار

پرونده اکرم نصیریان فعال مدنی و از اعضای «ندای زنان ایران» که در ۵ خردادماه سال جاری، با سپردن وثیقه، تا اتمام مراحل دادرسی به‌صورت موقت از زندان آزاد شده بود، به دادیاری گرمسار...