کلیدواژه: دختران مدرسه شین آباد

آخوندهای معلم

اعزام طلبه‌ها به مدارس مانع از شکست برنامه‌های آموزشی نیست

در چند روز گذشته که معرفی کاندیدا برای وزارت آموزش و پرورش در جریان بود بعضی از وابسته‌گان رژیم دیدگاه‌های خود را در این زمینه بیان کردند، حسین شریعت‌مداری نماینده ولایت فقیه، در روزنامه...