کلیدواژه: دزدی های کلان

در بودجه ۱۴۰۰ معیشت مردم جایی ندارد

https://www.youtube.com/watch?v=oIJvuy62uq8 اینروزها سرزمین ما پر شده از اخبار ناگوار و فساد و جنایت و دزدی های کلان و تقریبا هر روز این حکومت در حال بحران آفرینی است. دستگاه تبلیغاتی نظام هم دست به کارهایی...