کلیدواژه: دموکراسی در جهان

همراهان مردم ایران

جمهوری اسلامی باید پاسخگوی جنایاتش باشد

https://www.youtube.com/watch?v=rEaSPecnpjk مروری بر مهمترین خبرها در برنامه همراهان مردم ایران : تجمع در پارک ملت تهران در اعتراض به بازداشت معلمان، حکومت جمهوری اسلامی در قعر جدول وضعیت دموکراسی در جهان از جمله مهمترین رویدادها...