کلیدواژه: دولت و مجلس

بیانیه پایانی تجمع سراسری فرهنگیان ایران مقابل مجلس نظام / مردم ایران گروگان مدیران ناکارآمد هستند

معلمان سراسر کشور بنابر فراخوان از پیش اعلام شده از سوی شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان ایران، بار دیگر در اعتراض به ظلم و تبعیض حاکم بر قشر شریف فرهنگیان با درخواست تحقق مطالبات...