کلیدواژه: دیالیز چینی

بیماران دیالیزی

زخم ۳۰ میلیون یورویی بر پیکر بیماران کلیوی/ چه کسانی پای چینی‌ها را به پرونده بیماران دیالیزی باز کردند

غارت ۳۰ میلیون یورو ارز دولتی برای واردات کالاهای بی‌کیفیت دیالیز چینی، بار دیگر فساد سیستماتیک و گسترده در جمهوری اسلامی را نمایان ساخت. به گزارش گذار سامانه دمکراسی و داد، شرکت «سها» وابسته به...