کلیدواژه: راه‌های روستایی

حدود نیمی از راه‌های روستایی کشور فاقد آسفالت است

با وجود تخصیص ارقام قابل‌توجهی قیر رایگان برای آسفالت معابر شهری و راه‌های روستایی، وضعیت مسیرهای مواصلاتی در کشور بسیار نامناسب و غیراستاندارد است. به گزارش گذار سامانه دمکراسی و داد، به نقل از رسانه‌های...