کلیدواژه: راهپیمایی عظیم ضد گرانی

راهپیمایی عظیم ضد گرانی

اطلاعیه جنبش مبارزه با گرانی: راهپیمایی عظیم ضد گرانی برپا خواهد شد

یک تشکل جدید تحت عنوان "جنبش مبارزه با گرانی‌"، با انتشار اولین اطلاعیه خود، علیه گرانی‌های اخیر و مسببان وضعیت اقتصادی کنونی کشور به میدان آمده‌اند. به گزارش گذار سامانه دمکراسی و داد، اعضای "جنبش...