کلیدواژه: رضا فانی یزدی

تحریمهای دارویی و تأثیر مخرب آن در دوران کرونایی بر زندگی مردم

جلسه پرسش و پاسخ تلگرامی، حول محور "تحریمهای دارویی و تأثیر مخرب آن در دوران کرونایی بر زندگی مردم"، روز جمعه ۲۹ فروردین ماه ۱۳۹۹ برابر با ۱۷  آوریل ۲۰۲۰، با حضور میهمان برنامه؛...