کلیدواژه: روز جهنی زن

بازداشت شدگان مردِ تجمع ۸ مارس از زندان فشافویه آزاد شدند

۵ فعال مدنی مرد بازداشتی روز ۸ مارس (روز جهانی زن) در مقابل وزارت کار، ۲۶ اسفند با تامین قرار کفالت، موقتا تا برگزاری دادگاه از زندان تهران بزرگ(فشافویه) آزاد شدند. به گزارش گذار، ۵...