کلیدواژه: زندانیان سیاسی بلوچ

محرومیت چند زندانی سیاسی بلوچ از حق تماس در زندان اردبیل

پس از اعتراض زندانیان سیاسی به انتقال یک زندانی بیمار به اتاق نگهداری زندانیان سیاسی محبوس در زندان اردبیل، کلیه تماس های تلفنی آن‌ها قطع شده است. منابع مطلع به کمپین فعالین بلوچ گزارش داده‌اند...