کلیدواژه: زندان زنان قرچک

همراهان مردم ایران

وضعیت فاجعه بار زندان زنان قرچک

https://www.youtube.com/watch?v=UQNy9nUhnGc مروری بر مهمارین رویدادها در برنامه همراهان مردم ایران - شماری از روزنامه‌نگاران و فعالان سیاسی و مدنی زندانی بارها درباره وضعیت نامناسب زندان قرچک و عدم دسترسی زندانیان به امکانات اولیه و سلب...