کلیدواژه: سروش آگاهی

سروش آگاهی شهروند بهایی ساکن کرج با سپردن وثیقه از زندان اوین آزاد شد

سروش آگاهی، شهروند بهایی ساکن کرج با سپردن وثیقه، به صورت موقت آزاد شد. به گزارش گذار، روز جاری، پنج‌شنبه ۱۱ بهمن‌ماه، سروش آگاهی، شهروند بهایی که هفتم آذرماه از سوی نیروهای امنیتی در کرج...