کلیدواژه: شاهین شهر اصفهان

محمدحسین مالکی مدیر سایت عصر جوان با سپردن وثیقه از زندان اصفهان آزاد شد

شب گذشته محمدحسین مالکی، مدیر سایت عصر جوان با تامین وثیقه، به صورت موقت از زندان دستگرد اصفهان آزاد شد. شامگاه چهارشنبه ۱۸ اردیبهشت ۹۸، محمدحسین مالکی که در ارتباط با “فروش سی‌سی‌کم و بازکردن...