کلیدواژه: شایان معنوی

شایان معنوی دانشجوی بهایی از دانشگاه اخراج شد

شایان معنوی، دانشجوی ترم سوم دانشگاه آزاد واحد قدس، به دلیل بهایی بودن اخراج شد. به گزارش گذار، روز پنج‌شنبه ۲۰ دی‌ماه، شایان معنوی، دانشجوی رشته عمران، پس از ۳ ترم تحصیل به دلیل بهایی بودن...