چهارشنبه 27 سپتامبر 2023 تهران 11:49

کلیدواژه: شرکت “کیسون”

تداوم اعتصاب کارگران مخازن نفت در کوه مبارک جاسک

اعتصاب صدها کارگر مخازن نفت کوه مبارک جاسک در اعتراض به عدم پرداخت معوقات مزدی، به دهمین روز خود رسید. به گزارش گذار سامانه دمکراسی و داد؛ صدها کارگر مخازن نفت کوه مبارک جاسک روز...