کلیدواژه: شهرستان شهریار

بازداشت چند ساعته زرتشت احمدی‌راغب، فعال مدنی

زرتشت (اسماعیل) احمدی‌راغب، مدافع حقوق بشر و آتشنشانی که به دلیل فعالیت‌های مدنی‌ و حمایت‌هایش از زندانیان سیاسی از کار برکنار شده‌‌‌ و طی ماه‌های اخیر در اعتراض به روند رسیدگی به پرونده‌اش دست...