کلیدواژه: صدور حکم سنگین

 کیوان صمیمی؛ تنبیه از طریق برچسب جاسوسی 

چند روز از انتقالم به بند ۴ می‌گذرد و در اینجا با دانشمند جوانی آشنا شده‌ام که خوشبختانه سیاسی هم شده است. علیرضا گلی پور ابتدا دانش آموز تیزهوشی بود که در ۱۴ سالگی...