کلیدواژه: صنفی فرهنگیان ایران

تحصن سراسری معلمان

تحصن سراسری معلمان حق‌طلب ادامه دارد

بنابر فراخوان شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان ایران، امروز یکشنبه ۲۱ اذر ماه، دومین روز تحصن و اعتصاب سراسری معلمان در شهرهای مختلف کشور برای احقاق مطالبات آنها همچنان ادامه دارد. به گزارش گذار سامانه...