کلیدواژه: ضرب و حرج دراویش گنابادی

افزایش فشار بر دراویش گنابادی محبوس در زندان تهران بزرگ و ضرب و جرح و توهین به آن‌ها

طی ده روز گذشته فشار بر درویشان گنابادی محبوس در زندان تهران بزرگ به شدت افزایش یافته‌است و شمار زیادی از آنان، مورد توهین و ضرب و جرح قرار گرفته و تعدادی نیز به...