کلیدواژه: ضرب و شتم دراویش گنابادی

گزارشی از ضرب و جرح دراویش گنابادی در زندان فشافویه

نیروهای گارد زندان فشافویه صبح روز چهارشنبه ۷ شهریور ۱۳۹۷ به دراویش محبوس در بند ۳ زندان فشافویه حمله ور شده و با توسل به باتوم، شوکر و گاز اشک آور زندانیان را مورد...