کلیدواژه: عامل بی ثباتی خاورمیانه

«با شکست داعش اکنون رژیم ایران بزرگترین عامل بی‌ثباتی در خاورمیانه است»

برایان هوک، نماینده ویژه امور ایران در وزارت خارجه آمریکا طی یک سخنرانی در «بنیاد دفاع از دموکراسی ها» درباره اعتراضات در ایران، گفت با شکست داعش اکنون رژیم ایران بزرگترین عامل بی ثباتی...