کلیدواژه: عدم توقف تضییع حق اساتید

اعضای هیات علمی دانشگاه خلیج‌فارس: عدم توقف تضییع حق اساتید سبب التهاب جو دانشگاه می‌شود

اعضای هیات علمی دانشگاه خلیج فارس در اعتراض به کاهش ناگهانی ۳۰ و ۶۰ درصدی حقوق دریافتی، گردهمایی برپا کرده و خواستار رسیدگی به مطالبات معیشتی و صنفی خود شدند. به گزارش گذار سامانه دمکراسی...