کلیدواژه: علیرضا توکلی

علیرضا توکلی زندانی سیاسی به اعتصاب غذای خود پایان داد

علیرضا توکلی‌طرقی، زندانی سیاسی محبوس در زندان اوین به اعتصاب غذای خود پایان داد. به گزارش گذار، روز جاری شنبه ۱۵ دی‌ماه، علیرضا توکلی، زندانی سیاسی محبوس در زندان اوین که از دوازدهم دی ماه...

علیرضا توکلی در اعتراض به عدم انتقال به مراکز درمانی خارج از زندان دست به اعتصاب غذا زد

علیرضا توکلی‌طرقی که آخرین ماه‌های حکم حبس خود را در زندان اوین سپری می‌کند، از روز دوازدهم دی ماه به دلیل  نگرانی از وضعیت جسمانی و  ممانعت مسئولان قضایی از انتقال وی به مراکز...