کلیدواژه: علی مجتهدزاده

مسعود کاظمی روزنامه‌نگار بازداشت شد

مسعود کاظمی، خبرنگار سابق روزنامه شرق که برای شرکت در جلسه دادگاه رسیدگی به پرونده‌اش به شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب تهران مراجعه کرده بود، بازداشت و به زندان اوین منتقل شد. به گزارش گذار، روز...