شنبه 30 سپتامبر 2023 تهران 10:19

کلیدواژه: غرق شدن صدها پناهجو

شبکه ترور رژیم ایران در ترکیه همچنان فعال است

ویژه برنامه "همبستگی جهانی با پناهجویان" شنبه‌ها از سامانه فراسوی گذار از استبداد به دموکراسی و داد، با حضور جمعی از پناهجویان و مدافعین حقوق پناهجویان برگزار می‌شود. در این برنامه ضمن بررسی مسائل و...