چهارشنبه 29 نوامبر 2023 تهران 11:33

کلیدواژه: فراخوان تجمع

ضرورت شرکت در تجمع چهارم شهریور

اخیرا فراخوانی در رابطه با برگزاری تجمع فرهنگیان در رسانه ها و شبکه های اجتماعی انتشار یافت؛ اسدالله ملکی معتقد است حضور در این تجمع ضروری بوده و در نامه زیر به نکات قابل...