کلیدواژه: فراخوان تجمع اعتراضی

فراخوان تجمع اعتراضی بزرگ هشتم اسفند بازنشستگان

بیش از ۳۰ تشکل مستقل بازنشستگان، با انتشار بیانیه‌ای مشترک ضمن دعوت از بازنشستگان برای شرکت در تجمع اعتراضی روز یکشنبه ۸ اسفند ماه، اعلام کردند که به این حرکت اعتراضی در یکشنبه‌های دیگر...