کلیدواژه: فرزاد روحانی

فرزاد روحانی شهروند بهایی با تامین وثیقه از زندان آزاد شد

فرزاد روحانی منشادی، شهروند بهایی ساکن یزد با سپردن وثیقه از زندان یزد آزاد شد. به گزارش گذار، فرزاد روحانی منشادی، شهروند بهایی ساکن یزد، که در تاریخ ۸ بهمن‌ماه ۱۳۹۷، توسط نیروهای امنیتی بازداشت...