کلیدواژه: فضای آموزشی ایران

وضعیت نامناسب فضای آموزشی در ایران

وزیر آموزش و پرورش از فرسودگی ۳۰ درصد فضای آموزشی در ایران خبر داد. بنا بر گفته وزیر آموزش و پرورش ۳۰ درصد از فضای آموزشی ایران فرسوده و نیازمند بازسازی و نوسازی است که...