کلیدواژه: فعالان مدنی سولدوز

نامه شماری ازفعالان مدنی؛ «در صورت عدم رسیدگی به وضعیت عباس‌لسانی به مراجع بین‌المللی مراجعه می‌کنیم»

شماری از فعالان مدنی سولدوز، با نگارش نامه‌ای خطاب به مدیر کل دادگستری و دادگاه انقلاب اردبیل خواهان رسیدگی به وضعیت عباس لسانی فعال تُرک (آذربایجانی) شدند. به گزارش گذار، عباس لسانی از روز دوشنبه ۶...