کلیدواژه: فعال حقوق کودک

«دخترم در زندان پیر می‌شود»

گلرخ ابراهیمی ایرایی، فعال مدنی و زندانی سابق و آتنا دائمی فعال حقوق کودک که اکنون در حال گذراندن حکم پنج سال حبس خود در زندان اوین است هر دو به حکم قطعی «سه...

افشین حیرتیان بازداشت شد

افشین حیرتیان شهروند بهایی و از فعالین جمعیت دفاع از کودکان کار روز جمعه  ۲۸ مهر ۱۳۹۶ بازداشت و به زندان اوین منتقل شد. به گزارش گذار، مامورین امنیتی  پس از ورود به منزل افشین...