کلیدواژه: قانون حمایت از معلولان

تجمع شهروندان دارای معلولیت در اعتراض به معضلات معیشتی

شماری از هموطنان دارای معلولیت، در اعتراض به وضعیت معیشتی و کاهش سهم قانون حمایت از معلولان از بودجه سال آینده کشور، تجمع برگزار کردند. به گزارش گذار سامانه دمکراسی و داد؛ امروز شنبه۱۳ آذر...