پنج شنبه ۱ مهر ۱۴۰۰ تهران ۱۳:۱۷

کلیدواژه: قرار گرفتن در لیست گروه های تروریستی