کلیدواژه: قسمت بیست و دو

خاطرات خانه زندگان (قسمت ۲۲)؛ “چرا به جای آنکه اصلاً هیچ چیزی نباشد چیزی وجود دارد؟”

خاطرات خانه زندگان قصّه نیست، نردبان است. نردبان آسمان. آسمانِ نهانِ درون که در ژرفا و پهناوری کم از آسمان برون نیست. در خاطرات خانه زندگان، شخصیت‌ها، موقعیت‌ها، رفتارها و حادثه‌ها، سرگذشته‌ها و تجربه‌ها هر...