کلیدواژه: قسمت چهارم خاطرات دنیای زندگان

خاطرات خانه زندگان (قسمت چهارم)؛ “درخت آلو را نمی‌شه به شمشاد پیوند زد”

خاطرات خانه زندگان قصّه نیست، نردبان است. نردبان آسمان. آسمانِ نهانِ درون که در ژرفا و پهناوری کم از آسمان برون نیست. در خاطرات خانه زندگان، شخصیت‌ها، موقعیت‌ها، رفتارها و حادثه‌ها، سرگذشته‌ها و تجربه‌ها هر...