جمعه 22 سپتامبر 2023 تهران 08:52

کلیدواژه: قهرمان زیبایی اندام

تهدید محمد کاهکش در زندان فشافویه توسط وزرات اطلاعات

محمد کاهکش، ورزشکار زندانی محبوس در زندان فشافویه، از سوى وزرات اطلاعات، تهدید شد. به گزارش گذار، محمد کاهکش، ورزشکار زندانی محبوس در زندان فشافویه، که به اتهاماتی چون توهین به مقدسات، توهین به رهبری و بنیانگذار...