کلیدواژه: محرومیت عمدی زندانیان

کمیته سوم سازمان ملل نقض حقوق بشر توسط جمهوری اسلامی را محکوم کرد

کمیته سوم مجمع عمومی سازمان ملل متحد، طی قطعنامه‌ای نقض "فاحش" و "سیستماتیک" حقوق بشر توسط جمهوری را محکوم کرد. به گزارش گذار سامانه دمکراسی و داد؛  این قطعنامه با ۷۹ رای موافق، ۳۰ رای...