کلیدواژه: محسن اسدی

بازداشت محسن اسدی استاد باستان‌شناسی در دانشگاه یزد

نیروهای امنیتی، محسن اسدی، استاد باستان‌شناسی دانشگاه یزد و برادر مجید اسدی، زندانی سیاسی محبوس در زندان رجایی‌شهر کرج را در محل کار خود بازداشت و به مکان نامعلومی منتقل کردند. به گزارش گذار، روز...