جمعه 8 دسامبر 2023 تهران 18:40

کلیدواژه: محمدعلی اصلاغی

صدور قرار منع تعقیب برای محمدعلی اصلاغی از اعضای سندیکای شرکت واحد

دادسرای اوین برای محمدعلی اصلاغی، فعال کارگری و از اعضای سندیکای کارگران شرکت واحد، قرار منع تعقیب صادر کرده است، این حکم به مدت شش ماه تعلیق شده است. به گزارش گذار، محمد علی اصلاغی...

ضرب و جرح و بازداشت تجمع‌کنندگان روز جهانی کارگر

تجمع روز جهانی کارگر در مقابل مجلس ایران با حمله نیروهای امنیتی به خشونت کشیده شده است. کانون پیگیری ایجاد تشکل‌های کارگری شمار بازداشت شدگان را دستکم ۳۰ نفر اعلام کرده است. این تجمع به درخواست...