کلیدواژه: محمود رضایی

پیام آرشام رضایی فعال مدنی از زندان اوین: “تنها گناه من اعتراضات مدنی و صلح‌آمیز بود”

آرشام (محمود) رضایی، فعال مدنی که در دی‌ماه ۹۷ بازداشت شد و روز شنبه ۲۵ اسفند ۱۳۹۷، حکم هشت سال و نیم زندان از بابت اتهام‌های «تبلیغ علیه نظام»، «اجتماع و تبانی» و «توهین...

تداوم بازداشت آرشام رضایی فعال مدنی

آرشام رضایی فعال مدنی که دی‌ماه ۹۷ بازداشت شده بود، باوجود تامین وثیقه کماکان در بازداشت به سر می‌برد. به گزارش گذار، محمود (آرشام) رضایی فعال مدنی، از ۱۷ دی‌ماه ۹۷ باوجود تامین وثیقه کماکان...