کلیدواژه: محیط بان اهل همدان

نقض حکم اعدام محیط بان اهل همدان

فرمانده یگان حفاظت محیط زیست کشور، از نقض حکم اعدام محیط بان اهل همدان خبر داد و گفت: «پرونده محیط بان “سعید مومیوند” در دیوان عالی کشور بررسی و حکم قصاص نقض و برای...